Zagroda Swołowo

ZAGRODA INICJATYW TWÓRCZYCH – ZAGRODA SWOŁOWO nr 5
Zrewitalizowana Zagroda nr 5 z XIX w. to główne zadanie projektu pt. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kraty poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski” w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2021, którego liderem jest Gmina Słupsk. Dzięki przedsięwzięciu powstała nowoczesna przestrzeń przeznaczona do realizacji partnerskich działań i projektów artystycznych na płaszczyźnie lokalnej i międzynarodowej.
Pomysł na Zagrodę Inicjatyw Twórczych nazwanej przez nas Zagrodą Swołowo wziął się z marzeń o miejscu, w którym można by ukazać wyjątkowość Swołowa oraz bogactwo kultury pomorskiej. Tak Gmina Słupsk stała się właścicielem starej zrujnowanej Zagrody i przez lata pieczołowicie ją wyremontowała wykorzystując tradycyjne metody ciesielki i stolarki oraz naturalne materiały.
Odrestaurowana Zagroda składa się z: chaty (domu mieszkalnego) z pracowniami artystycznymi i pokojami gościnnymi, stodoły w której mieści się Centrum Aktywności Lokalnej wraz ze Strefą Chillout oraz budynku bramnego, w którym siedzibę ma klubokawiarnia ze sklepem oraz lokalna OSP.
W zabytkowym domu mieszkalnym znajdują się pomieszczenia wykorzystywane przez gości. W pokojach-pracowniach można wypoczywać oraz realizować działania artystyczne, gdyż w części stanowią pracownie przeznaczone dla artystów-rezydentów.
Zagroda Swołowo to idealne miejsce do organizacji imprez kulturalnych, plenerów, koncertów, sympozjów, spotkań z twórcami, spektakli, wernisaży, wystaw, projekcji filmowych, a także różnego rodzaju warsztatów czy zajęć edukacyjnych.
Dobrze zagospodarowany teren zewnętrzny i wydzielone strefy rekreacyjne stwarzają przyjazne warunki do wypoczynku rodzin z dziećmi. Zagroda Swołowo to także możliwość obcowania z naturą i odkrywania piękna w prostocie.
PRZYSTAŃ TWÓRCÓW – SWOŁOWO nr 41
Dwa komfortowe apartamenty z aneksami kuchennymi i zewnętrzną strefą wypoczynkową w ogrodzie. Przystań powstała z tęsknoty za kawałkiem własnego świata, w którym czas płynie wolniej, powietrze pachnie łąką, a jedzenie smakuje jak w dzieciństwie na wakacjach u babci.
Prawdziwa chillowa przestrzeń… leżaki, hamaki, blask ogniska, slow life taka jest właśnie Przystań.

Skip to content