Swołowo dziś

Swołowo dziś, głównie z uwagi na unikalną architekturę, uznawane jest za jedną z najpiękniejszych wsi na Pomorzu Środkowym. Wciąż dość zwartą zabudowę tworzy blisko 150 obiektów budownictwa wiejskiego, w tym domy mieszkalne i budynki gospodarskie, nadgryzione już jednak przez ząb czasu i wymagające natychmiastowej ochrony. Najstarsze z nich pochodzą z XVIII wieku. W ciągu ostatnich lat wieś przeszła duże przeobrażenia związane z pojawieniem się w jej tkance muzeum. Instytucja kultury zaburzyła spokojne życie mieszkańców tej pomorskiej miejscowości, jednocześnie dając impuls do rozwoju turystyki kulturowej i historycznej na tym obszarze. Utworzenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza i otwarcie na turystykę zaowocowały nie tylko inwestycjami w ochronę zabytków i pomorskiego dziedzictwa kulturowego, lecz także istotnymi zmianami społecznymi. We wsi pojawili się turyści z ciekawością zaglądający przez uchylone furty budynków bramnych, pragnący poczuć atmosferę prawdziwej wsi z lat ich młodości. Przyjeżdżają także potomkowie dawnych niemieckich właścicieli czworobocznych zagród, poszukujący śladów swoich przodków. Do wsi sprowadzili się nowi mieszkańcy urzeczeni klimatem tego miejsca. Tak jak dawniej, Swołowo żyje dalej według kalendarza wyznaczanego przez pory roku, jednak wzbogaconego o wydarzenia kulturalne i plenerowe imprezy folklorystyczne organizowane przez muzeum, z cieszącą się dużym zainteresowaniem „Gęsiną” na czele. Z biegiem lat muzeum i wieś zaczęły żyć w symbiozie. Z zapomnianej i nieznanej pomorskiej wioski Swołowo dziś jest dumną stolicą „Krainy w Kratę”.

Skip to content