KONKURS PLASTYCZNY „MOJA KRAINA W KRATĘ”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Moja Kraina w Kratę”, w którym do wygrania jest rower z koszykiem wypełnionym polnymi kwiatami. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej (w formacie A3, wykonanej za pomocą wyłącznie pasteli olejnych) przedstawiającej dowolny element  związany z historycznym regionem „Krainy w Kratę”.

Odbiór nagród i wystawa pokonkursowa wszystkich prac odbędzie się w EtnoWiosce podczas 4. Festiwalu Twórczości Ludowej EtnoBaltica 3 lipca w Swołowie. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Powiatu Słupskiego.

Dopuszczamy zgłoszenia pracy plastycznej wykonanej wyłącznie indywidualnie. Prace zbiorowe, których autorami jest więcej niż jedna osoba, nie będą przyjmowane.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Każda praca plastyczna powinna być podpisana i zawierać imię i nazwisko autora, a także tytuł. Musi zostać przesłana pocztą tradycyjną wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym, zawierającym niezbędne oświadczenie, znajdujące się na ostatniej stronie regulaminu. (Regulamin można znaleźć na stronie www.kultura.slupsk.pl). Może być też dostarczona osobiście do głównej siedziby Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, Głobino, ul. Główna 65, 76-200 Głobino.

Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi są przyjmowane do dnia 22 czerwca 2022 r. (decyduje data wpłynięcia do Centrum Kultury w Głobinie).

Skip to content