Miejsce Aktywności Lokalnej - swolowo.pl

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
High contrast
TPL_SITEB3_LANGUAGE_SWITCH DE

subslide1

There is no translation available.

Miejsca Aktywności Lokalnej – to miejsca aktywności twórczej, w której mieszkańcy mogą realizować swoje pomysły i działania społeczne. MAL-e tworzą wspólną platformę do wymiany myśli i poglądów. Sprzyjają rozwijaniu aktywności obywatelskiej, społecznej i kulturowej mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji i więzi.
Tworzenie sieci współpracy, działanie na rzecz publicznego dobra, wolontariat, samopomoc – to kluczowe pojęcia stojące za ideą tworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej. Funkcjonowania instytucji lokalnych, z którymi identyfikują się mieszkańcy, jest bardzo ważnym elementem tworzenia własnej tożsamości regionalnej. Pracownicy CKiBP związani z danym miejscem czekają na propozycje i sugestie mieszkańców. W naszym myśleniu centralnym pojęciem jest wspólnota. To właśnie w sile i mobilizacji wspólnoty upatrujemy główną szansę na rozwój społeczności lokalnej, tworzenie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności za wspólne dobro.

Dzięki MAL-ą możemy tworzyć ofertę kulturalną odpowiadającą na zgłoszone potrzeby, czyli uruchomić istotny proces społeczny niezbędny do tego, aby działania CKiBP związane z rozwojem społeczno-kulturalnym, znalazły swoje żywe odbicie w terenie, żeby zaczęły żyć poprzez ludzkie zrozumienie i zaangażowanie.

Teilen

Dołącz do newslettera

bądź zawsze na bieżąco z aktualnościami

loga ue