Centrum Aktywności Lokalnej

Miejsce aktywności twórczej, w której mieszkańcy mogą realizować swoje pomysły i działania społeczne. Centrum Aktywności Lokanej tworzy wspólną platformę do wymiany myśli i poglądów. Sprzyja rozwijaniu aktywności obywatelskiej, społecznej i kulturowej mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji i więzi.
Tworzenie sieci współpracy, działanie na rzecz publicznego dobra, wolontariat, samopomoc – to kluczowe pojęcia stojące za ideą tworzenia miejsc aktywności lokalnej. Funkcjonowanie instytucji lokalnych, z którymi identyfikują się mieszkańcy, jest bardzo ważnym elementem tworzenia własnej tożsamości regionalnej. Pracownicy CKiBP związani z danym miejscem czekają na propozycje i sugestie mieszkańców. W naszym myśleniu centralnym pojęciem jest wspólnota. To właśnie w sile i mobilizacji wspólnoty upatrujemy główną szansę na rozwój społeczności lokalnej, tworzenie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności za wspólne dobro.
Dzięki CAL możemy tworzyć ofertę kulturalną odpowiadającą na zgłoszone potrzeby, czyli uruchomić istotny proces społeczny niezbędny do tego, aby działania CKiBP związane z rozwojem społeczno-kulturalnym, znalazły swoje żywe odbicie w terenie, żeby zaczęły żyć poprzez ludzkie zrozumienie i zaangażowanie.

Skip to content